А Д М І Н І С Т Р А Ц І Я        З А К Л А Д У

 

Примаченко Валерій Степанович -

директор Ніжинського Будинку дітей та юнацтва.

 

 

 

         Примаченко В. С. народився в 1965 р. в м. Ніжині, закінчив Ніжинську загально-освітню школу № 1. Отримав вищу освіту в Ніжинському Державному педагогічному інституті ім. М. В. Гоголя (1989 р., вчитель математики та фізики) та Національній Академії державного управління при Президенті України (2010 р., магістр державного управління). Одружений, має сина.

Ще будучи студентом розпочав свій трудовий та педагогічний стаж. У 1988-1990 рр. працював вчителем фізики та астрономії у Ніжинський ЗОШ № 9. З 1990 р. по 2001 р. був керівником гуртка в Ніжинській Станції юних техніків.

На 2001-2005 роки припадає його активна суспільно-політична та громадська діяльність в м. Ніжині та Ніжинському районі.

З 2005-2008 роках працює заступником голови Ніжинської районної державної адміністрації.

У 2011-2017 роках він був начальником Управління культури і туризму Ніжинської міської ради.

У 2006-2010 рр. був обраний депутатом Ніжинської районної ради, а у 2010-2015 рр. депутатом Ніжинської міської ради.

За вагомий внесок у розвиток міської та районної громади неодноразово нагороджувався Грамотами виконавчого комітету Ніжинської міської ради, Департаменту культури Обласної державної адміністрації.

З 10.10. 2017 р. - директор Ніжинського Будинку дітей та юнацтва.

У директора НБДЮ великі плани на майбутнє, безліч цікавих ідей та пропозицій, втіленню яких сприятимуть його ентузіазм, прагнення до творчого пошуку, почуття відповідальності за результати своєї праці, високий авторитет як в закладі, так і в місцевій громаді.

 

 

Постнікова Ольга Юріївна -

заступник директора з навчально-виховної роботи НБДЮ.

 

 

 

 

             Постнікова О. Ю. народилась у 1983 р., закінчила Ніжинську ЗОШ № 7. Отримала вищу освіту в Переяслав-Хмельницькому Державному педагогічному університеті ім. Г. Сковороди (2006 р.) за фахом "Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)". З вересня 2013 р. обіймає посаду заступника директора НБДЮ з навчально-виховної роботи.

Має належну науково–теоретичну підготовку, організаторські здібності, досконало володіє прийомами і методами управлінської діяльності та педагогічної роботи з дітьми. Для її роботи характерний творчий пошук, прагнення удосконалення організації навчально–виховного процесу в закладі. Вона постійно вносить пропозиції з покращення ефективності навчально–виховного процесу в НБДЮ з використанням сучасних інноваційних освітніх технологій. Значну увагу звертає на культуру ведення документації.

Постнікова О. Ю. уміло організовує поточне і перспективне планування діяльності педагогічного колективу закладу, здійснює контрольно-оцінювальну діяльність в навчальному процесі, вдало координує роботу керівників гуртків з виконання навчальних планів і програм, а також розробку необхідної навчальної, методичної документації, координує процес атестації працівників закладу, вчасність проходження ними курсів підвищення кваліфікації, вивчення системи роботи педагогів, що атестуються.

Постнікова О. Ю. здійснює постійний контроль за якістю освітнього процесу в НБДЮ. Звертає особливу увагу на результативність праці педагогів, їх здатність якісно організовувати навчально-виховний процес, домагання максимально можливого засвоєння учнями програмового матеріалу, використання сучасних методів, форм навчання та виховання, вміння розвивати здібності та інтереси дітей, здійснювати диференційований підхід до гуртківців.

Процес управління в нашому позашкільному навчальному закладі – особистісно зорієнтований.А тому всю роботу творчої педагогічної майстерні побудовано на основі діагностування професійної діяльності педагогів. Різні методики, вдале поєднання групової та індивідуальної роботи дозволяють враховувати компетентності, потреби і інтереси кожного педагога. А моніторинг діяльності педпрацівників допомагає проаналізувати роботу педагогів протягом міжатестаційного періоду, що дає можливість об’єктивно оцінити його працю. Моніторинг складає основу виявлення труднощів в роботі, сприяє пошуку оптимальних шляхів їх подолання. Він дає інформацію для роздумів та визначенню аспектів професійного зростання, адекватної самооцінки та професійної комфортності педагога.

Здійснення внутрішнього контролю базується на його основних принципах: актуальність, підпорядкованість меті і завданням, забезпечення гласності шляхом надання своєчасної інформації в колективі. Вимоги до форм контролю сприяють вирішенню важливих моментів, таких як його доречність, системність, оперативність, колегіальність і, що дуже важливо, об'єктивність.

Заступник директора НБДЮ з навчально-виховної роботи завжди об’єктивно, доброзичливо оцінює працю керівників гуртків. Користується авторитетом серед учнів, батьків, працівників закладу, освітян міста.

Вона сама постійно вдосконалює педагогічну майстерність, загальну культуру, підвищує власний фаховий і кваліфікаційний рівень. Вважає, що основним в діяльності адміністрації позашкільного закладу на сучасному етапі є: створити всі необхідні умови для підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності та загальної культури кожного педагога, своєчасно побачити і належним чином оцінити оригінальне, нове і перспективне та активно сприяти впровадженню таких здобутків у практику.

 

Прудько Віктор Олександрович -

завідуючий методичним відділом НБДЮ.

 

           Прудько Віктор Олександрович працює в Ніжинському Будинку дітей та юнацтва з 2004 р. За час роботи на посаді методиста, а з 2006 року завідувача методичного відділу Ніжинського БДЮ

Прудько В. О. зарекомендував себе висококваліфікованим спеціалістом, майстром своєї справи.

Прудько В. О. організовує систему методичних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення, узагальнення та впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних освітніх технологій.

Віктор Олександрович досконало володіє формами і методами організації навчально–виховного процесу позашкільного закладу, варіативно мислить, уміє надати кваліфіковану допомогу, поставити захоплюючу перспективу, що дає можливість на високому рівні грамотно організувати методичну роботу НБДЮ. Має високий рівень науково-теоретичної методичної підготовки. Ініціативна, ділова, творча особистість. Прагне до досконалості у виконанні дорученого.

Під керівництвом Прудька В. О. методисти НБДЮ спрямовують педагогічний колектив закладу на забезпечення рівного доступу до якісної освіти в позашкільний час, посилення впливу позашкільних установ на формування в дітей світогляду, моральних цінностей, патріотичної свідомості, їх підготовку до життя, свідомого вибору майбутньої професії.

Він є активним учасником масово-виховної роботі закладу. Є автором численних сценаріїв, у втіленні яких виступає як ведучий, виконавець ролей, член журі, відповідає за музичне та мультимедійне оформлення масових заходів.

Віктор Олександрович завжди був і залишатиметься активним учасником усіх сфер життєдіяльності закладу, не залишаючись осторонь його проблем, йдучи на передньому фланзі любої справи, підтримуючи престиж закладу.

 

Ярешко Олена Сергіївна - методист НБДЮ

 

 

Фонтан творчості вирує в гуртках відділу декоративно-вжиткового мистецтва НБДЮ. Тут діти поринають у захоплюючу атмосферу створення мистецького витвору, розкривають таємниці внутрішнього світу дитини, формують чуттєвість і бачення оточуючого середовища, сприяють духовному, емоційному, розвитку. Саме тут можна оволодіти мистецтвом витинанки, вишивки, бісероплетіння, виготовляти чудові іграшки, малювати, працювати з папером та солоним тістом, створювати чудові картини та сувеніри.

Методист відділу Олена Сергіївна Ярешко вважає, що творчість починається з бажання щось зробити власними руками. Розвинути естетичні смаки дітей, зберегти традиції образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва українського народу – головне завдання педагогів цього відділу, роботу яких протягом 5 років спрямовує та координує методист О. С. Ярешко.

Під її керівництвом у відділі ведеться планомірна та результативна освітньо-виховна діяльність, що спрямована на трудове, естетичне виховання дітей засобами народного мистецтва, на вивчення традицій рідного краю, залучення дітей до освоєння традиційних ремесел, народних промислів. На засіданнях творчої групи педагогів відділу «Від уяви та винахідливості до творчих успіхів» постійно розглядаються питання самоосвіти працівників, планування роботи гуртків, обмін досвідом, педагогами також проводяться майстер-класи з різних видів образотворчості, рукоділля, сучасного дизайну та хендмейду.

Вихованці гуртків відділу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва Будинку дітей та юнацтва – постійні учасники, лауреати та переможці районних, міських, Всеукраїнських та Міжнародних виставок, конкурсів та фестивалів. Також гуртківці постійно представляють свої роботи на персональних, тематичних та підсумкових виставках Будинку дітей та юнацтва, у художньому відділі Ніжинського краєзнавчого музею, виставкових залах Чернігова та Київа.

Для розширення кругозору вихованців передбачено відвідування музеїв та виставок творів народного мистецтва. Протягом навчального року з дітьми проводяться бесіди з історії українського декоративно-ужиткового мистецтва і бесіди про культуру й традиції наших предків, перспективи розвитку сучасного декоративно-ужиткового мистецтва.

За вагомий внесок у художньо-естетичне виховання дітей та підлітків з нагоди працівника освіти в жовтні 2013 року Ярешко О. С. нагороджена ГРАМОТОЮ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ НІЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЮ РАДИ.

 

Шевченко Олена Леонідівна - методист НБДЮ

 

            Приміщення філії Ніжинського Будинку дітей та юнацтва «Райдуга» – завжди як розбурканий вулик. В день тут ніколи не буває тихо. У кожній кімнаті вирує життя, яке затихає лише, коли сутінки спадуть на землю. Для декого таке місце роботи може видатись надто неспокійним, але Шевченко Олена Леонідівна почуває себе тут, як риба у воді. Олена Леонідівна – методист Ніжинського БДЮ по роботі за місцем проживання.

Педагог із 25-річним педагогічним стажем, Олена Леонідівна левову частину свого освітянського життя присвятила позашкіллю. Останній рік вона очолює дуже важливу ланку позашкільної освіти – гурткова та соціально-виховна робота закладу позашкільної освіти за місцем проживання.

Процес виховання особистості в позашкільному закладі є залученням її до засвоєння вироблених людством цінностей, створенням сприятливих умов для реалізації нею свого природного потенціалу та творчого ставлення до життя, процес, спрямований на утвердження суспільно-значущих норм, правил поведінки.

У освітньому середовищі Ніжинського БДЮ склалися й продуктивно функціонують різноманітні комплексно-інтегровані форми організації розвиваючого дозвілля гуртківців. У 2006 році НБДЮ було надано додаткове приміщення – клуб за місцем проживання «Райдуга», що безперечно посприяло збагаченню сфери охоплення позашкільною освітою та вихованням більшої кількості охочих займатися у нашому закладі.

Розширення мережі гуртків на філії «Райдуга» потребує посилення методичної роботи, піднесення її на якісно новий щабель. Методист Шевченко О. Л. готує для керівників гуртків методичні рекомендації з проведення виховних бесід з національно-патріотичного, морально-етичного, правового виховання, формування здорового способу життя, соціокультурної компетентності гуртківців, проводить психолого-педагогічні дослідження, розробляє сценарії та спільно з педагогами організовує масові заходи для гуртківців філії та їх батьків. Взаємодія педагогів, вихованців та батьків максимально сприяє створенню ситуації успіху й вихованню усвідомленого прагнення дітей до життєвого успіху. Підтримка та активне залучення батьківської громади у навчальний процес – один з секретів успіху та популярності «Райдуги».

Окрім освітньо-виховної та розвиваючої функцій, заклад вдало справляється з іншими важливими функціями, переважно соціального спрямування – це залучення до гурткової роботи дітей пільгових та облікових категорій, дітей-інвалідів, благодійні та соціально-просвітницькі акції.

Упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес та управлінську діяльність, нетрадиційні, оригінальні форми гурткової роботи, якість освітніх послуг, комфортність позашкільного середовища формують позитивний імідж позашкільного закладу за місцем проживання «Райдуга». Саме завдяки невтомній праці педагогів «Райдуги», що пліч-о-пліч з методистом Шевченко О. Л. створили справжній соціокультурний центр для школярів мікрорайону по вул. Московський м. Ніжина, попит на освітньо-виховні послуги якого постійно зростає.

 

Кравченко Світлана Василівна - методист НБДЮ

 

           Беззаперечно, що дошкільна освіта є по-справжньому необхідною ланкою у розвитку кожної дитини. Це одна з усіх сходинок дитинства, якими потрібно підніматися вчасно. Додатковою формою здобуття дошкільної освіти сьогодні є дитячі центри раннього розвитку у позашкільних установах. Саме вони надають альтернативну можливість повноцінної дошкільної освіти та розвитку тим дітям, які за певних обставин не відвідують ДНЗ. З цією метою більше 25-ти років тому при Ніжинському Будинку дітей та юнацтва було створено Школу раннього розвитку дитячої обдарованості «Паростки», яку із 2012 року очолює методист Білан Світлана Василівна.

Під її керівництвом у Школі раннього розвитку дитячої обдарованості «Паростки» створено унікальну атмосферу тепла і любові до дітей. Це дивне місце, де панує Дитинство, всі його запахи, смаки, мрії, спогади і свята. Адже будь-яка методика без любові і уваги до дитини – пустий звук.

Методист Білан С. В. впевнена, що дитинство – це той унікальний період, коли формуються риси характеру, основні моделі поведінки, ставлення до себе й навколишнього світу. Маленька дитина неймовірними темпами, як той паросток, що проростає, засвоює знання, уміння, погляди та думки.

Різноманітні гуртки для дітей, робота у колективі, індивідуальні заняття – все це дає дитині школа «Паростки». Тут дитина навчається не тільки відстоювати свою думку, але й поважати правила; захищати себе, але й не ображати інших; бути особистістю, але й цінувати колектив. Нарешті, дитина отримує нові можливості для інтелектуального і фізичного розвитку.

Успіх розвитку дитини полягає в можливості повноцінно грати, мати однодумців і суперників, отримувати досвід поразок і перемог. Діти, які засвоїли мистецтво гри в «звичайне життя», набагато рідше стикаються з серйозними проблемами у цьому самому, звичайному житті. Окрім розвитку «продуктивної ігрової діяльності» школа раннього розвитку дає дитині незамінний досвід комунікації.

Найголовніше, що об’єднує педагогів школи "Паростки" – любов до дітей і розуміння їх потреб. Тому так відповідально, виважено, творчо ставляться вони до підготовки й проведення кожного заняття, заходу, свят, розваг та різних конкурсів із вихованцями та їх батьками. А методист Білан С. В. завжди надасть кваліфіковану допомогу, слушну пораду, підтримає та умотивовує до творчого розв'язання будь-якої педагогічної проблеми.

Світлана Василівна робить все від неї залежне, щоб у школі весь час панувала неповторна атмосфера радості, адже вона має стільки різних відтінків: радість перемоги; теплота доброзичливих взаємовідносин; трепетна ніжність і зворушлива турбота; радість зустрічі; усвідомлення важливості моменту.

На глибоке переконання Білан С. В., навчання і розвиток дитини – це священне таїнство. Тому вона вважає головним завданням педагогічного колективу спільно з батьками – укріпити внутрішній стрижень маленької людини, закласти міцний фундамент для будівництва щасливого майбутнього.

За вагомий внесок у всебічний розвиток та виховання дітей 2014 році Білан С. В. нагороджена ГРАМОТОЮ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ НІЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЮ РАДИ.

 

Забродська Ірина Миколаївна - методист НБДЮ

         

           В народі кажуть «Де народився – там і згодився». Корінна ніжинка Забродська І. М. народилася 10 березня 1958 р. в найстародавнішому українському містечку, яке поєднало в собі надзвичайно дивовижну красу, різноманітність і незрівнянність. Дитинство її пройшло в затишному куточку історичного центру Ніжина, повітря якого було сповнене ароматами квітучих садів, ярмарковим гомоном, цілющими звуками дзвінкоголосих храмів. Саме тут вона закінчила середню школу, успішно навчалася в славнозвісному гоголівському вузі. Саме тут ввібрала вона в себе життєдайну силу та творчу енергію рідної ніжинської землі. Саме тут назавжди пов’язала вона себе з педагогікою.

У 1980 році розпочався її 39-річний педагогічний стаж, коли вона стала працювати вихователькою у дитячому садочку № 13. А у 1983 році доля привела її до нашого позашкільного закладу, де вона і працює вже понад 30 років. Цеглинками її багаторічного досвіду позашкільного педагога були посади керівника гуртка, завідуючої відділом, методиста, заступника директора з навчально-виховної роботи. У серпні 2013 року Ірину Миколаївну призначили директором НБДЮ.

За час роботи в Ніжинському Будинку дітей та юнацтва вона зарекомендувала себе висококваліфікованим спеціалістом, майстром своєї справи, проявила себе освіченою, наполегливою, цілеспрямованою людиною. Відповідально та творчо ставиться до виконання своїх функціональних обов’язків, використовує сучасні ефективні методи внутрішнього контролю, форми стимулювання праці педагогів, моніторингу результативності та оптимізації навчально-виховного процесу. Забродська І. М. гідно представила власний досвід роботи у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»-2010 у номінації «Заступник директора», матеріали якого були надруковані у Всеукраїнській газеті для вчителів №8(80), серпень 2013р., та відмічені грамотою обласного управління освіти 2011р. за зайняте ІІІ місце.

У НБДЮ розроблено раціональну систему підбору кадрів, стимулювання роботи всіх учасників навчально-виховного процесу. Потужний, творчий колектив закладу протягом багатьох років є одним із найкращих закладів області. Робота йде злагоджено, тому що відносини побудовані на основі діалогу, взаємоповаги, довіри й атмосфери спільної радості успіхам.

Завдяки ентузіазму Ірини Миколаївни, її творчій ініціативі, демократичному стилю керівництва, ерудиції, прагненню новизни в закладі проводиться змістовна, інноваційна діяльність щодо впровадження сучасних освітньо-виховних технологій.

Їй притаманні ділові риси, здоровий глузд, ентузіазм і творчість. Має гарні здобутки в праці, користується повагою з боку підлеглих, батьків, понад усе любить дітей, які відповідають взаємністю.

За самовіддану плідну працю та з нагоди працівника освіти в жовтні 2013 року Забродська І. М. нагороджена ГРАМОТОЮ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ НІЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЮ РАДИ.

 

Наконечна Ірина Володимирівна

 

 

 

 

 

Примак Ірина Григорівна

       Примак Ірина Григорівна, народилася 3 вересня 1994 року в невеличкому селі Стодоли на Ніжинщині. Загальну середню освіту отримала в Стодольській ЗОШ 1-2 ступенів. З 2010 по 2012 навчалась в Ніжинському обласному педагогічному ліцеї на факультеті іноземних мов. У 2012 році вступила до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя на філологічний факультет. Під час навчання неодноразово брала участь у різних наукових конференціях, та проходила практику в загальноосвітній школі №3 в м. Ніжин, викладаючи українську мову учням 6-8 класів.

Ще під час навчання  розпочала свій трудовий і педагогічний стаж. У 2016-2018рр. працювала вчителем англійської мови в Липоворізькому НВК ЗНЗ-ДНЗ 1-2 ступенів.

У 2018 році отримала диплом магістра філології.

З вересня 2019 працює методистом в Ніжинському будинку дітей та юнацтва.

 

Мохир Марина Семенівна - культорганізатор НБДЮ

 

         Культорганізатор Мохир Марина Семенівна на високому рівні здійснює організаційно-методичне керівництво масово-виховною роботою та дозвіллєво-розважальною діяльністю закладу та висвітлення цікавих подій в місцевій пресі. Протягом кожного навчального року в НБДЮ близько 10 тисяч гуртківців дошкільного, молодшого, середнього та старшого шкільного віку, учнів шкіл міста, їх вчителів та батьків залучається до більше ніж 100 масово-виховних заходів, упорядником сценаріїв та постійною ведучою більшості з яких є Мохир М. С.. Протягом останніх років завдяки її творчому підходу, відповідальності, ретельності у доборі художньо-естетичних та технічних засобів втілення задуму концертні та розважальні програми НБДЮ в рамках міських заходів до Дня міста, Дня Перемоги, Дня захисту дітей, Покровського ярмарку, Масляної та ін. отримали гідне визнання громадськості міста.

За активну участь у обласному етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу ігрових програм "Адреса дитинства - Гра" (2013, 2014 рр.) їй були оголошені ПОДЯКИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ. Вона має сертифікат МОН України за участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Формування базових компетентностей у вихованців позашкільних навчальних закладів» (м. Київ, 2013 р.). За високі досягнення у педагогічній діяльності у 2013 році Мохир М. С. нагороджена ГРАМОТОЮ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ НІЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЮ РАДИ, у 2015 році за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов'язків, вагомий внесок у справу навчання та виховання дітей та з нагоди Дня працівника освіти їй оголошена ПОДЯКА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НІЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЮ РАДИ, а у 2016 році за високий професіоналізм, активну громадянську позицію та вагомий внесок у розвиток творчих здібностей обдарованих дітей нагороджена відмічена ПОДЯКОЮ МІСЬКОГО ГОЛОВИ.