Ніжинський Будинок дітей та юнацтва

 

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

Позашкільна освіта є невід’ємним складником системи освіти, визначеної Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», і спрямована на розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

Докладно про позашкільну освіту

Система позашкільної освіти – освітня підсистема, що включає державні, комунальні, приватні заклади позашкільної освіти; інші заклади освіти як центри позашкільної освіти (заклади загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої); гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об'єднання на базі закладів загальної середньої освіти, навчально-виробничих комбінатів, закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої; клуби та об'єднання за місцем проживання незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші заклади освіти, установи; фонди, асоціації, діяльність яких пов'язана із функціонуванням позашкільної освіти; відповідні органи управління позашкільною освітою і науково-методичні установи; інші суб’єкти освітньої діяльності, що надають освітні послуги у системі позашкільної освіти.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 • виховання громадянина України;
 • вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;
 • виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
 • виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;
 • виховання у вихованців, учнів і слухачів шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;
 • створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;
 • здобуття учнями, вихованцями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;
 • формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
 • задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;
 • задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
 • пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;
 • вдосконалення фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів, підготовка спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту;
 • організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;
 • виховання в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;
 • формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;
 • здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи
 •  


  Положення про офіційний веб-сайт Ніжинського Будинку дітей та юнацтва Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області в глобальній інформаційній мережі Інтернет


  СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НБДЮ

 


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ НІЖИНСЬКОГО БУДИНКУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА НІЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Стратегія (політика) забезпечення якості освіти в Ніжинському Будинку дітей та юнацтва орієнтована на:

 • партнерство та професійну взаємодію у навчанні, вихованні, розвитку й соціалізації здобувачів освіти;
 • недискримінацію, запобігання та протидію булінгу (цькуванню);
 • академічну доброчесність та академічну свободу учасників освітнього процесу;
 • прозорість та інформаційну відкритість закладу позашкільної освіти;
 • сприяння безперервному професійному зростанню педагогічних працівників;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників і тренерів-викладачів;
 • сприяння здобувачам освіти у формуванні та реалізації їхніх індивідуальних освітніх траєкторій.

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти затверджено наказом Державної служби якості освіти України від 07.12.2020 №01-11/78. У додатку до них наведено Орієнтовні критерії та індикатори для самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу позашкільної освіти за чотирма напрямами:

 • освітнє середовище закладу;
 • система оцінювання здобувачів освіти;
 • педагогічна діяльність педагогічних працівників, тренерів-викладачів;
 • управлінська діяльність.

 

СТАТУТ НІЖИНСЬКОГО БУДИНКУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

 

Нормативна база позашкільної освіти та виховної роботи

П О С Т А Н О В А від 6 травня 2001 р. N 433 Київ

"Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про позашкільну освіту

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НБДЮ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА НБДЮ

 

 Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти (ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ Державної служби якості освіти України від 07 грудня 2020 р. № 01-11/78)

 

Лист Управління освіти Ніжинської міської ради " Про методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти 

 

 Орієнтовні критерії та індикатори для самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу позашкільної освіти

НАКАЗ Державної служби якості освіти "Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи якості освіти у закладах позашкільної освіти

ст. 30 Закону України "ПРО ОСВІТУ"

 

 

Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до д

ZAKON.RADA.GOV.UA

Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до д

Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Паспорт, Заходи від 30.06.2021 № 673

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ від 19 травня 2021 р. № 474-р Київ Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року

 • Лист МОН України від 16.03.2022 р. №1/3472-22 Про виконання Указу Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО від 16.03.2022 №143/2022
 • Лист МОН України від 18.03.2022 р. №1/3544-22 Про забезпечення освітнього процесу в закладах позашкільної освіти під час дії воєнного стану
 • Лист МОН України від 29.03.2022 р.№ 1/3737-22Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні.(Додаток 1.Додаток 2)