Витяг зі СТАТУТУ НБДЮ:

3.3. Навчально-виховний процес здійснюється за типовими орієнтовними навчальними планами і програмами, затвердженими Міністерством освіти і    науки, молоді та спорту України, а також авторськими програмами,  затвердженими у встановленому порядку.

3.4. Навчально-виховні програми в гуртках та інших творчих об'єднаннях можуть бути профільними, комплексними, наскрізними, короткостроковими та довгостроковими, орієнтованими на індивідуальні та групові форми гурткової роботи. Залежно від специфіки діяльності гуртків та творчих об'єднань період навчання може тривати від одного місяця до кількох років.

3.8. Прийом до БДЮ  може здійснюватися протягом навчального року (до закінчення комплектування груп) за бажанням вихованців і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють на позаконкурсній основі.

                                                                                                                                                                  
 

Навчально-виховний процес у НБДЮ здійснюється за типовими навчальними програмами та іншими навчальними програмами (авторськими, адаптованими) за умови затвердження їх відповідними місцевими органами виконавчої влади (методичною радою ММК управління освіти Ніжинської міської ради).

 

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ УДЦПО