ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 • - виховання громадянина України;
 • - вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;
 • - виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
 • - виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;
 • - виховання у вихованців, учнів і слухачів шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;
 • - створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;
 • - здобуття учнями, вихованцями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;
 • - формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
 • - задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;
 • - задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
 • - пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;
 • - вдосконалення фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів, підготовка спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту;
 • - організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;
 • - виховання в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;
 • - формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;
 • - здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.